LANDSCAPE ARCHITECTURE & SUPERVISION

Op zoek naar creatieve begeleiding voor een idee, ontwerp of aanpassing van je buitenruimte? Groenr helpt je met een (schets)ontwerp en 3D visualisatie tot aan de aanleg van de groenbeleving om het maximale uit de seizoenen te halen voor je buitenomgeving. Groenr is er ook voor ‘groene’ versterking: een bijzondere herinrichting van je (bedrijfs-)tuin of entree om je klanten en gasten in een mooie ambiance te verwelkomen.

 

Fase 1 – Schetsontwerp of schetssessie

Tijdens een kennismakingsgesprek brengt Groenr je wensen en alle opdrachtkaders in kaart, evenals eventuele eisen door de gemeente en welstand gesteld. Na deze inventarisatie en de opdrachtbevestiging met afgesproken plankosten maakt Groenr een (schets)ontwerp dat persoonlijk wordt gepresenteerd op een later af te stemmen moment.

Een andere manier is een schetssessie met alle belanghebbenden. Tijdens deze levendige brainstorm worden jouw ideeën en wensen gecombineerd met de creatieve input van Groenr. Samen schetsen wij ter plekke een plattegrond van je nieuwe buitenomgeving. Het grote voordeel is dat je direct ziet of jouw ideeën werken. Andere voordelen zijn dat je een begin van de uitwerking hebt en een prognose voor de latere uitvoeringskosten.

Fase 2 – Van schets naar 2D naar 3D

Na een ontwerpsessie of het ontvangen van het schetsontwerp, heb je zin gekregen aan de slag te gaan met je idee of plan. Je vraagt je af: “Waar begin ik?” en “Ga ik in eigen beheer de nieuwe buitenruimte aanleggen? Of neem ik toch een aannemer?” Een goede start is het laten maken van een plattegrond op schaal in 2D. Zo’n plattegrond op schaal leidt ons een stap verder naar het gewenste eindplaatje. Als je wilt weten hoe de tuin er in werkelijkheid zal uitzien, dan bieden beelden in 3D goede uitkomsten. Deze tools geven inzichten aan alle betrokken partijen, zodat alles tot in detail kan worden besproken en uitgewerkt, alvorens de aanlegfase start.

Voorbeeld van een tuinontwerp in 2D & 3D.

Fase 3 – Planuitwerking en bouwbegeleiding

Na oplevering van het ontwerp uit fase 2 kan een plan verder worden uitgewerkt. Afhankelijk van het bouwteam wordt bepaald welke informatie en werktekeningen gewenst zijn voor de uitvoering zoals:

• Begeleiding in materiaal en kleurkeuzes
• Bodemadvies & beplantingsplan (ook voor de openbare ruimte)
• Beregeningsplan
• Electra- en verlichtingsplan
• Samenstellen van het bouwteam (aannemer, elektriciën, zwembadbouwer, treeworker, etc.)
• Bouwbegeleiding en bewaking van planning tijdens de werkzaamheden

Tijdens de kennismaking zal Groenr ook de kosten voor een ontwerp of uitwerking van adviezen bespreken. Ervaring leert dat veel vragen betrekking hebben tot de inrichting en belevingswaarde van buitenruimtes rondom woningen, kantoren, restaurants, scholen, pleinen en openbaar groen. Opdrachtgevers zijn vaak particulieren, bedrijven, aannemers en overheden.

Welkom bij Groenr Als groen een vorm van kunst mag worden.

Tip: Dagje Den Bosch

Groenr is gevestigd in het stadscentrum van Den Bosch. Onze gasten combineren een bezoek aan Groenr veelal met een activiteit in het historisch stadscentrum. Kijk voor alle activiteiten op dagjedenbosch.com.