Op zoek naar creatieve begeleiding voor een tuinidee, tuinontwerp of aanpassing van je buitenruimte? Groenr helpt je met een (schets)ontwerp, werktekeningen en eventuele bouwbegeleiding tijdens de realisatie van de bouwkundige werken. In eigen beheer verzorgen wij het kweken en aanleggen van bijzondere sfeerbeplanting om het maximale uit de seizoenen te halen voor jouw groenproject. Groenr is er ook voor ‘groene’ versterking: een bijzondere herinrichting van je (bedrijfs-)tuin of entree om je klanten en gasten in een mooie ambiance te verwelkomen.

Vele vraagstukken hebben betrekking tot de inrichting en belevingswaarde van buitenruimtes rondom woningen, kantoren, restaurants, scholen, pleinen en openbaar groen. Opdrachtgevers zijn vaak particulieren, bedrijven, aannemers en overheden.

 

Fase 1 – Schetsontwerp of schetssessie

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek brengt Groenr je wensen en alle opdrachtkaders in kaart. Ook eventuele eisen welke door de gemeente en/of waterschap zijn gesteld. Na deze inventarisatie en de opdrachtbevestiging met de vooaf afgesproken plankosten maakt Groenr een (schets)ontwerp dat persoonlijk wordt gepresenteerd op een later af te stemmen moment.

Een andere manier is een schetssessie met alle belanghebbenden. Tijdens deze levendige brainstorm worden jouw ideeën en wensen gecombineerd met de creatieve input van Groenr. Samen schetsen wij ter plekke een plattegrond van je nieuwe buitenruimte. Het grote voordeel is dat je direct ziet of jouw ideeën werken en een bijzondere plek krijgen. Andere voordelen zijn dat je een begin van een verdere uitwerking hebt met direct een prognose voor de latere uitvoeringskosten.

 

Fase 2 – Van schets naar 2D naar 3D

Na een ontwerpsessie of het ontvangen van het schetsontwerp, heb je zin gekregen aan de slag te gaan met je idee of plan. Je vraagt je af: “Waar begin ik?” en “Ga ik in eigen beheer de nieuwe buitenruimte aanleggen? Of neem ik toch een aannemer?” Een goede start is het laten maken van een plattegrond op schaal in 2D. Zo’n plattegrond op schaal leidt ons een stap verder naar het gewenste eindplaatje. Als je wilt weten hoe de tuin er in werkelijkheid zal uitzien, dan bieden beelden in 3D goede uitkomsten. Een visualisatie geeft inzicht aan alle betrokken partijen, zodat alles tot in detail kan worden besproken en uitgewerkt, alvorens de aanlegfase start.

Fase 3 – Planuitwerking

Na oplevering van het ontwerp uit fase 2 kan een plan verder worden uitgewerkt. Afhankelijk van het bouwteam wordt bepaald welke informatie en werktekeningen gewenst zijn voor de uitvoering zoals:

• Beregeningsplan
• Electra- en verlichtingsplan
• Bodemadvies & beplantingsplan

 

Fase 4 – bouwbegeleiding

Afhankelijk van jouw situtatie en omvang van het project kan eventueel worden gewerkt met een bouwteam. Groenr is hierbij inzetbaar voor:

• Tussentijds (bouw)advies tijdens de uitvoeringsfase op afroep
• Samenstellen van het bouwteam (aannemer, elektriciën, zwembadbouwer, treeworker, etc.)
• Algehele bouwbegeleiding en bewaking van de planning gedurende de aanlegwerkzaamheden

 

Fase 5 – Installatie van de Groenr Finesse

Als de bouwwerken volgens ontwerp gereed zijn, helpt Groenr met het uitzoeken, ontwerpen en aanbrengen van de sfeerbeplanting binnen jouw groenproject. Eventuele exclusieve sfeerbeplanting kan op maat worden gekweekt binnen de eigen kwekerij. De Groenr finesse is hiermee meer dan enkel het verzorgen van de aanplant. Ook de toekomstige bodemgesteldheid, sproeivoorziening en verlichting zijn belangrijk om een jaarrond het maximale uit de seizoenen te halen voor je groenbeleving. Dit geldt ook om de beplanting op langere termijn vitaal en juist daarmee onderhoudsvriendelijk te houden. Groenr is hierbij inzetbaar voor:

• Installatie van het sproeisysteem
• Installeren van plantenbakken
• Aanbrengen van bodemverbetering en beplanting
• Aanbrengen gazonzoden
• Installeren verlichting en afstelling daarvan
• (Service) bijsturen, bijplanten of verplanten van beplanting in plantenborders na een groeiseizoen
• Herkennen en bestrijden van plantenziektes en plagen
• Jaarlijkse controle en het op peil houden van de bodemgesteldheid

Interesse in een vrijblijvende kennismaking?

Neem telefonisch contact op voor het maken van een afspraak of gebruik onderstaand formulier.