Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 5a – De prijs
Artikel 5b – Betaling
Artikel 6 – Herroepingsrecht niet-levende producten
Artikel 6a – Herroepingsrecht levende natuurproducten zoals bomen, struiken en planten
Artikel 7 – Garantieregeling en bepaling
Artikel 8 – Klachten

 

Artikel 1 – Definities

Consument: de persoon die niet handelt voor doeleinden die in verband staan met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
Ondernemer: Groenr
Product: aanbod van de ondernemer op de webshop

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Groenr
Zuid Willemsvaart 245
5211 SH  Den Bosch
Telefoonnummer: 06 – 11288653
Mailadres: info@groenr.nl
Website: www.groenr.nl
KvK-nummer: 70991014
BTW-nummer: NL001762925B38

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en elke andere tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de consument. Voordat er een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument op afstand gesloten zal worden, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan wordt door de ondernemer aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien zijn en op verzoek van de consument zullen de algemene voorwaarden zo snel mogelijk kosteloos worden toegezonden. Voordat er een overeenkomst elektronisch tussen de ondernemer en de consument op afstand gesloten zal worden, worden de algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een product tijdelijke voorwaarden bevat wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De producten bevatten een nauwkeurige omschrijving van het item dat verkocht wordt. Als de ondernemer afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen gebruikt bij een product dienen deze ter aanduiding en binden de ondernemer niet. Bij alle natuurproducten kunnen daarnaast kleuren, maten en vormen van geleverde producten gedeeltelijk afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Ook de seizoensinvloeden kunnen producten laten afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Dit geeft de consument niet het recht om zijn bestelling te annuleren.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De gegevens die tijdens de overeenkomst van de consument door de ondernemer opgenomen worden, worden enkel door de ondernemer gebruikt. De gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

 

Artikel 5a – De prijs

De genoemde prijzen zijn inclusief een BTW percentage van 21% voor niet-levende producten en een BTW percentage van 9% voor levende natuurproducten. Leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders weergegeven. Indien er een aanbod is voor een bepaalde periode wordt de prijs tijdens die periode niet gewijzigd met uitzondering van BTW-tarief wijzigingen.

 

Artikel 5b – Betaling

Betaling kan gedaan worden met de diensten die tijdens het bestelproces worden aangeboden. In geval van overschrijving dient de betaling direct te geschieden binnen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de orderbevestiging. De order zal niet verzonden worden voordat aan de betalingsplicht is voldaan, tenzij anders afgesproken. Een tweede order zal niet verzonden worden voordat eerder bestelde orders nog niet zijn betaald.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht niet-levende producten

Groenr levert maatwerk, welke naar uw wens voor aankoop online is samengesteld Daarmee is herroepingsrecht niet van toepassing is. Dit geldt voor alle producten in de webshop, behalve bij onderhoudsmiddelen. Resp. Protector & Cleaner, Roestversneller, Corten Vernis 0,5 ltr en Corten Vernis 5 ltr. Bij aankoop van deze niet levende onderhoudsproducten mag de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden binnen 14 dagen na datum van levering door de ondernemer. Het product dient in originele verpakking zonder beschadiging retour te worden gestuurd zonder het product geopend te hebben. De retourkosten zijn voor de consument zelf. Het betaalde bedrag exclusief de oorspronkelijke verzendkosten zal binnen 30 dagen na de ontbinding worden terugbetaald.

 

Artikel 6a – Herroepingsrecht levende natuurproducten zoals bomen, struiken en planten

De consument heeft niet de mogelijkheid om bij aankoop van bomen, struiken, planten en soortgelijke natuurproducten zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De consument kan de geleverde bomen, struiken, planten en soortgelijke natuurproducten niet retourneren tenzij er met bevestiging van de ondernemer duidelijk sprake is van een beschadiging. Hierin zal de ondernemer beslissen wie er verantwoordelijk is voor deze beschadiging. De ondernemer zelf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging van een product na levering.

 

Artikel 7 – Garantieregeling en bepaling

Op de door de ondernemer geleverde hardware-producten wordt een aflopende garantie gegeven voor in beginsel de duur van 5 jaar. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding. De consument verplicht zich kennis te nemen van de producthandleiding, welke onderaan deze webpagina is weergegeven (Respectievelijk voor Cortenstaal- en Aluminium producten). De consument zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Omdat er ook natuurproducten worden aangeboden kunnen deze in kleuren, maten en vormen afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Ook seizoensinvloeden spelen hier hun rol in. Bij ontevredenheid en beroep op de garantieregeling zal de ondernemer in overleg met de betreffende consument zoeken naar een passende oplossing, bijvoorbeeld het vervangen van het product door een nieuw soortgelijk product. De ondernemer dient in staat te worden gesteld het beroep op de garantieregeling te controleren. Dit kan gedaan worden door retournering van het product op kosten van de consument. Groenr geeft 2 maanden garantie op alle tuinplanten. Mocht bijvoorbeeld in het najaar planten hebben aangeplant en deze in het voorjaar niet uitlopen (langer dan 2 maanden), laat dit Groenr weten. Samen komen we er uit!

Als de consument beroep doet op de garantieregeling dient de consument zorg gedragen te hebben voor een goede verzorging van het product, waaronder valt; de verzorgingstips, voldoende vochtbehoefte, de bestrijding van ongedierte en plantenziekten, de keuze van de juiste standplaats voor de ondergrond en de inval van het zonlicht.

 

Artikel 8 – Klachten

Zichtbare beschadigingen van geleverde producten die duidelijk niet het gevolg zijn van behandeling van de plant door de consument, dienen direct na constatering binnen 48 uur na ontvangst gemeld te worden bij de ondernemer. Klachten wat betreft de levering van de producten dienen binnen 48 uur gemeld te worden aan de ondernemer per telefoon of email. Klachten aan een gedeelte van de levering geeft de consument niet het recht om de gehele overeenkomst te annuleren. De ondernemer dienst in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

Productinformatie: Aluminium Planters en Plantframes

Aluminium plantenbakken zijn gemaakt van 3 mm aluminium. Aluminium is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie.
De bovenrand van alle aluminium plantenbakken is dubbel omgezet wat deze bak een tijdloze en stoere uitstraling geeft. Onder de plantenbak worden standaard voetjes gelast, zodat de bak iets los komt van de grond (hierdoor kan ook het water eenvoudig weg aan de onderkant door de afwateringsgaten die standaard voorzien zijn). De plantenbaken zijn standaard niet waterdicht.

Nadat de plantenbak geproduceerd is, krijgt deze de volgende bewerkingen:

1. Opruwen van het materiaal voor een betere hechting.
2. Poedercoating met een sterk hechtende grondlaag.
3. Afwerking met een harde toplaag.

 

Pluspunten:

• Zeer sterk, slijtvast en duurzaam materiaal
• Licht van gewicht
• Bestand tegen corrosie
• Kras vaste toplaag
• 5 jaar garantie
• Maatwerk mogelijk en verkrijgbaar in bijna alle standaard RAL-kleuren
• Professioneel onderhoudsmiddel bij verkrijgbaar in de Webshop

 

Belangrijk:

• De producten dienen direct na levering uitgepakt te worden zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten zit. Dit kan moeilijk te verwijderen vlekken veroorzaken.
• Producten minimaal een keer per jaar reinigen. Liefst met een speciaal reinigings- onderhoudsmiddel speciaal voor aluminium (In de webshop verkrijgbaar)

 

Optioneel tegen meerprijs:

• Waterdicht aflassen
• Binnencoating voor extra bescherming
• Ogen voor kluitverankering
• Ingelaste overlooppijp
• Bij veel modellen zijn wielen mogelijk
• Vulpijp
• Aansluiting/ gaten voor leidingen en kabels
• Bovenrand aan te passen

 

Beplantingsadvies:

• Plaats de overlooppijpjes in de daarvoor voorbereide afwateringsgaten
• Vul de bak met ca 10 cm drainagemateriaal
• Hierover een waterdoorlatend worteldoek
• Daarop de aarde die afgestemd is op de beplanting
• Afwateringsgaten vrij houden zodat het overtollige water weg kan

Productinformatie: Cortenstalen Planters en Plantframes

Materiaaldikte van Cortenstalen plantenbakken is standaard 3 mm. 4 en 5 mm is op aanvraag mogelijk. Cortenstaal ook wel bekend als weervast staal, is een metaallegering bestaande uit ijzer waaraan koper, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Cortenstaal is een sterk type staal dat de eigenschap bezit om bij blootstelling aan de buitenlucht bedekt wordt met een beschermende roest laag. Deze natuurlijke vaste roest laag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor Cortenstaal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur.

 

Pluspunten:

• Zeer sterk en slijtvast
• Onderhoudsarm
• Weervast en duurzaam materiaal
• Warme en natuurlijke uitstraling
• Standaard zitten er voetjes onder de bakken voor een goede afwatering
• Maatwerk mogelijk, optioneel rubbercoating aan binnenzijde mogelijk
• Materiaal: Cortenstaal type S355JOWP
• Roest kan gefixeerd worden door het aanbrengen van Owatrol (als het roestproces is gestopt)
• 5 jaar garantie

 

Belangrijk:

• Producten worden ongeroest aangeleverd
• Zorg voor een goede afwatering (gaten in bodem standaard af-productie), er mag geen overtollig water in de plantenbak blijven staan, omdat het materiaal dan op den duur kan gaan doorroesten door combinatie zuurstof en aarde.
• Geen hydrokorrels gebruiken aangezien deze vocht vasthouden.
• Producten dienen na levering direct uitgepakt te worden zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten is. Dit kan onregelmatige roest en vlekken veroorzaken.

 

Beplantingsadvies:

• De bodem voorzien van een laag kiezels Ø35 mm sortering
• Géén overlooppijpje gebruiken (er mag geen water in de bak blijven staan)
• Hierover een waterdoorlatend anti-worteldoek
• Hierop aarde die geschikt is voor het type beplanting