Groenr streeft ernaar om de informatie op deze website en de informatie in haar de webshop zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Echter, (prijs)wijzigingen, typefouten en afwijkende afbeeldingen worden voorbehouden.

 

Copyright 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, schetsen, tekeningen, concepten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Groenr en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, wijzigen en verwijderen van de Groenr aanduidingen en merken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groenr, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

 

Naamsvermelding bij toestemming vermenigvuldiging content door Groenr

Bij gebruik, verspreiding, publicatie en/of aanpassing van de resultaten dient altijd onze naam vermeld te worden bij het betreffende werk. (Eventueel is het logo e.d. op aanvraag beschikbaar.)